Kazania

Kazania do pobrania

Poniższe kazania wygłoszone zostały przez Ks. Zygmunta Tokarza MS


Nazwa Do pobrania
Kazanie Ogólne 1 Pobierz

Kazanie Ogólne 2 Pobierz

Kazanie dla kobiet Pobierz

Kazanie dla mężczyzn Pobierz

Kazanie dla młodzieży Pobierz

Kazanie dla chorych Pobierz

Kazanie Pasyjne Pobierz

Apel Maryjny Pobierz