Nowenna

Nowenna

Nabożeństwo nieustającej nowenny do Matki Bożej Saletyńskiej


PIEŚŃ POWITALNA

Witaj nam, Maryjo, witaj. Błogosławiona, witaj nam!
Witaj nam, Maryjo, witaj. O Piękna Pani, witaj nam!

Refren (śpiewamy dwa razy):

O Saletyńska Najświętsza Matko, Niesiemy Tobie trud naszych rąk.
Składamy w darze wieniec modlitwy I serc ofiarnych miłości krąg.

MODLITWA WPROWADZENIA

Matko Boża Saletyńska w złocistej koronie. Z pokorą i ufnością przychodzimy do Ciebie, do Służebnicy Pańskiej i naszej najlepszej Matki. Prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo u Boga. Nie możemy liczyć na nasze osiągnięcia i zasługi, ale tylko na nieskończone łaski i miłosierdzie naszego Pana, Jezusa Chrystusa, oraz na Twoją opiekę i matczyną miłość. Matko Bolesna, Ty stałaś pod krzyżem swojego Syna, patrzyłaś na Jego rany i krew przelaną dla zbawienia człowieka. Wspominając dziś zbawczą Mękę i śmierć Jezusa na Kalwarii, oraz niewypowiedziane cierpienia Twego Serca, gorąco Cię błagamy, abyś wyprosiła nam u Syna Twojego potrzebne łaski, które pragniemy otrzymać zgodnie z wolą Bożą. Maryjo, Pojednawczyni grzeszników, Ty wiesz, jak bardzo Jezus Chrystus, Twój Syn, pragnie obdarzać nas miłością i przebaczeniem. On, Ciebie uczynił naszą Najtroskliwszą Matką i złożył w Twoje ręce nieocenione skarby wysłużonych łask, abyś je nam rozdzielała. O dobra Matko, wyjednaj nam u Serca Jezusowego te łaski, o które w tej Nowennie pokornie prosimy. My zaś, z wdzięcznością pragniemy przychodzić do Ciebie, aby razem z tobą wysławiać dobroć Boga i Jego miłosierdzie, teraz i na wieki. Amen.

Pieśń do Matki Bożej Saletyńskiej (do wyboru)

CZĘŚĆ I

MODLITWA WYNAGRODZENIA

Matko Boża z La Salette, Pośredniczko łask wszelkich; chcemy zadośćuczynić Panu Bogu i wynagrodzić za nieposłuszeństwo, za naszą niewdzięczność oraz za ból zadany Twemu kochającemu Sercu i za Twoje wylane łzy. W wielkim smutku wypowiedziałaś słowa: "Od jak dawna cierpię za was. Chcąc, aby mój Syn was nie opuścił, jestem zmuszona ustawicznie Go o to prosić, a wy sobie z tego nic nie robicie". Za ten nieustannie podejmowany dla nas trud, pragniemy Ci szczególnie wynagrodzić. Przyjmij o Matko Płacząca, nasze: modlitwy, ofiary, dobre uczynki i postanowienia. Przedstaw je swojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, jako zadośćuczynienie za nasze grzechy. Dziękując za Twoją ofiarną miłość i za wszystkie otrzymane od Ciebie dary, chwalimy Cię Maryjo:

Forma I

O Dziewico Niepokalana.
Wszyscy: Chwalimy Cię Maryjo!
Wzorze pięknej miłości.
Opiekunko naszych rodzin.
Cudowna Lekarko chorych.
Patronko wszystkich błagających.
Nadziejo i pociecho nasza.
Matko Bożego Miłosierdzia.
O Pani nasza Saletyńska

Forma II

Królowo i Matko nasza.
Wszyscy: Chwalimy Cię Maryjo!
Szafarko Bożej Pomocy.
Wzorze prawdziwej pobożności.
Mistrzyni życia duchowego.
Wychowawczyni powołań kapłańskich i zakonnych.
Patronko dzieł misyjnych.
Ognisko gorliwości i apostolstwa.
O Pani nasza Saletyńska.

PIEŚŃ POZDROWIENIA

Bądź pozdrowiona Płacząca Pani. My słudzy Twoi szczerze oddani.
Składamy wszyscy ten hołd przed Tobą, Bo jesteś zawsze naszą Królową.

Refren:
Blask Twej piękności Królowo Świata Niechaj ogrania wszystkie nasze dni.
Twa miłość Matko niech serca splata. Weź nas w opiekę Maryjo, Ty!

Najświętsza Matko, nasza Królowo. Pójdziemy razem zawsze przed Tobą.
O Śliczna Pani, nie płacz już więcej, Będziemy Ciebie kochać goręcej!

Refren:

O Piękna Pani pełna dobroci. Przyjmij do siebie, nas Twoje dzieci.
Będziemy razem uwielbiać Boga, Bo taka nasza wspólna jest droga.

Refren:

CZĘŚĆ II

MODLITWA WDZIĘCZNOŚCI

O Pani nasza Saletyńska, Ty ogarniasz nas swoją dobrocią i macierzyńska miłością. Jednoczysz nas na wspólnej modlitwie prowadzisz do swego Syna. Zgromadzeni dziś u stóp Twoich, składamy Ci hołd naszej wdzięczności.

Forma I

Za to, że nieustannie wstawiasz się za nami biednymi grzesznikami.
Wszyscy: Dzięki Ci składamy, Saletyńska Matko!

 1. Za to, że powstrzymujesz ramię Syna na nas rozgniewanego.
 2. Za to, że prowadzisz pokutujących grzeszników do űródła zbawienia.
 3. Za to, że przypominasz w saletyńskim objawieniu mękę Twego Boskiego Syna.
 4. Za to, że jesteś Posłanniczką Bożego Miłosierdzia.
 5. Za to, że rozdzielasz liczne łaski tym, którzy się nawracają.
 6. Za to, że wzywasz sprawiedliwych do gorętszej pobożności.
 7. Za to, że powołujesz młodzieńców na swoich misjonarzy.
 8. Za to, że z dobrocią nalegasz, byśmy się do Ciebie uciekali.
 9. Za dar koronacji Twojej Figury w dębowieckim sanktuarium.
 10. Za wszystkie dary i łaski nam i innym wyświadczone.
Forma II
 1. Za dobroć Twą niezrównaną i za miłość macierzyńską
  Wszyscy: Dzięki Ci składamy, Saletyńska Matko!
 2. Za uzdrowienie chorych i pociechę dla strapionych.
 3. Za ocalenie z rozpaczy i obronę w zwątpieniu.
 4. Za wyzwolenie z mocy grzechu i pojednanie z Bogiem.
 5. Za podtrzymanie w modlitwie i wytrwanie w wierze.
 6. Za umocnienie na drodze życia i wytrwanie w powołaniu.
 7. Za naszych rodziców, krewnych i przyjaciół.
 8. Za życzliwość naszych bliźnich, za ich troskę i ofiarność.
 9. Za chleb powszedni i Twoje błogosławieństwo w naszej pracy.
 10. Za Twoją dobroć i miłość dla pielgrzymujących do Ciebie.
 11. Za wysłuchanie naszych błagań i nieustanną Twoją pomoc