Warsztaty rekolekcyjne - Zakopane 2007

Relacja

W dniach od 1 do 3 października 2007 roku warsztaty rekolekcjonistów miały one miejsce w Zakopanem. Efektem naszego spotkania było przygotowanie dwóch serii rekolekcji dla dorosłych, których treść pokrywa się z hasłem obecnego roku duszpasterskiego: "Być uczniem Chrystusa". Warsztatom naszym przewodniczył Ojciec Grzegorz Jaroszewski - Redemptorysta.