Warsztaty rekolekcyjne - Kraków 2008

Relacja

W dniach od 24 do 25 listopada 2008r. warsztaty rekolekcjonistów odbyły się w Krakowie. Przewodniczył im Ks. Andrzej Gołębiowski SDB. Podczas warsztatów zostały opracowane dwie serie rekolekcji: dla dzieci i dla młodzieży. Tematyka rekolekcji związana jest z hasłem nowego roku liturgicznego: "Otoczmy troską życie".