O warsztatach

Warsztaty dla rekolekcjonistów

Warsztat oznacza miejsce gdzie wytwarza się pewną metodę głoszenia Słowa Bożego. Jako Misjonarze Saletyni wciąż udoskonalamy saletyńską metodę głoszenia rekolekcji i misji ludowych, których fundamentem jest Ewangelia i Orędzie Pięknej Pani z La Salette.

"Ogłoście to całemu mojemu ludowi".
Słowa Matki Bożej Saletyńskiej bardzo mocno harmonizują z wypowiedzią Chrystusa: "Idźcie i głoście światu Ewangelię", a święty Paweł nawiązując do powyższych słów mówi: "Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii". Biorąc pod uwagę powyższe teksty natchnione jesteśmy duchowo zobowiązani do głoszenie Dobrej Nowiny wzywającej do pojednania z Bogiem i ludźmi oraz do życia w łasce uświęcającej. Realizując polecenie Chrystusa do głoszenia Ewangelii jak i orędzie z góry La Salette organizujemy raz do roku warsztaty dla rekolekcjonistów.